Kültür Envanteri Projesi kapsamında hazırlanan kültür varlıkları haritasının veri girişi devam etmektedir. Haritada yer alan bilgiler resmi bir sonuç göstermemektedir. Konuya ilişkin bilgi için Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.