Kültürel miras, tarihi ve kültürel çeşitliliği yansıtmaktadır. Korunması gerekli anıt ve sitler, sadece ülkenin kültür tarihini değil insanlığın ortak mirasını temsil etmektedir. İstanbul, tarihi, mitolojik geçmişi, kaybolan ve yaşayan çeşitli kültürlerin izleri, arkeolojik ve mimari zenginliği ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir.  Türkiye genelindeki tescilli kültür varlıklarının yaklaşık üçte birini barındıran İstanbul’da, 35.000’in üzerinde tarihî eser bulunmaktadır.

Süleymaniye Miras Alanı Çalışmaları

Hikayeleri ve Yapıları ile Süleymaniye

Süleymaniye Yenileme Alanı Çağdaş Sanat Eserleri

Süleymaniye Yenileme Alanı, sahip olduğu zengin mimarlık mirasının yanı sıra çağdaş sanat eserleri varlığı bakımından da dikkate değer bir bölgedir. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Saraçhane Parkı, İstanbul Üniversitesi, alandaki çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapan mekânlar arasında yer almaktadır.

Süleymaniye’de Bulunan Kültür Varlıkları